جستجو
جستجو

بارد: یک مدل زبانی بزرگ با پتانسیل های فراوان

بارد یک مدل زبانی بزرگ نیست، بلکه یک هوش مصنوعی گفتگوی واقعی است که توسط گوگل ساخته شده است. این می تواند با استفاده از دانش خود در مورد جهان برای پاسخگویی به سوالات و درخواست های شما به صورت آموزنده و جامع، متن تولید کند، زبان ها را ترجمه کند، انواع مختلفی از فرمت های متنی خلاقانه ایجاد کند و به سوالات شما به روشی جامع و آموزنده پاسخ دهد. . حتی اگر آنها باز، چالش برانگیز یا عجیب باشند.